Guia de les publicacions, diaris i revistes d'àmbit municipal, comarcal, provincial o nacional, d'interés per a la ciutadania que formen part de l'Hemeroteca de l'Arxiu Municipal de Castelldefels. Aquesta guia és un document molt valuós per conèixer la gran varietat de publicacions períodiques conservades a l’Arxiu. Accediu al document...

Guia de la documentació municipal inventariada. Aquesta guia és un document molt valuós per conèixer la principal informació de la documentació inventariada de l'Arxiu. (totes les sèries documentals, el volum d'arxivadors i els anys extrems). Accediu al document...

La documentació que forma part d’aquest Fons està formada, bàsicament, per fotografies, làmines, plànols, cartells, i d’una gran varietat temàtica, com sobre el Castell de Castelldefels, la Catedral de Barcelona, l’exposició Universal de Barcelona, documents notarials i d’altres de l’àmbit personal, recopilada i rebuda pels membres de la família Girona i d’altres persones que van residir al Castell. Accediu al document...

Aquest catàleg és el resultat directe de la necessitat de disposar d’un document que recollís el gran esforç d’estudi, de digitalització, i de tractament arxivístic de tota la documentació que ha estat utilitzada per a l’organització de l’exposició dedicada a l’obra professional de l’arquitecte, urbanista i artista, Armando Mas Tulla, Gelida 1918 - Barcelona 1988. El motiu de l’exposició, es deu a la petició de la Teresa Mas d’un reconeixement públic  de la feina que va realitzar el seu pare, l’Armando Mas, com a arquitecte Municipal no només a Castelldefels sinó també a...