Carta de serveis

Presentació

Som un servei que garanteix l’organització, la tutela, la descripció, la conservació, la classificació i la difusió de la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament de Castelldefels, a més d’altres fons de particulars, empreses o entitats del poble. També servim com a centre de recerca i consulta sobre la història del municipi de Castelldefels.

L’arxiu conserva documentació datada des del S.XVI, com el pergamí de 1588, fins l’actualitat. Aquests documents es troben en diferents formats : paper, forogràfic, vídeos, documentació gràfica o plànols, cartells, llibres, CD i d’altres que configuren el Patrimoni Documental de Castelldefels. Cal dir que una gran quantitat del fons documental municipal es troba digitalitzat o en vies de digitalitzar-se.

 

On som / Contactar

ARXIU MUNICIPAL

Activitat
Ajuntament

Adreça Plaça de l’Església, 1 (Ajuntament)  (Barri Centre)

Telèfon 936 651 150 (ext. 1021)
Fax 936 657 714

Pàgina Web http://arxiu.castelldefels.org/ca/homecat/
Correu-e arxiu@castelldefels.org

Horari
Dilluns, dimecres i divendres: de 9:00 a 14:30 hores// Dimarts i dijous: de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:30 hores
Responsable polític:

Lourdes Armengol

Tècnics responsables:

José A. Andrés

Juanjo Vas

 

Serveis que us oferim

Entre els serveis que oferim cal destacar:

 • Assessorament a la ciutadania en les seves consultes
 • Organització de visites guiades a grups escolars
 • Suport a les recerques d’estudiants i investigadors
 • Difusió dels documents a través d’exposicions, xerrades, jornades de portes obertes i d’altres activitats
 • Obtenció de còpies de documents de l’Arxiu, en format paper i/o digital
 • Custòdia de documentació de fons patrimonials per  garantir-ne la  conservació i difusió

 

Compromisos

A què ens comprometem

 • A conservar en les millors condicions i a difondre els fons documentals custodiats en les sales de l’Arxiu Municipal.
 • A garantir l’accés a l’Arxiu Municipal de manera totalment lliure per a tothom.
 • A facilitar l’accés a la documentació en un termini màxim de 48 hores a totes les sol·licituds de consulta que s’adrecin a l’Arxiu per instància o electrònicament, en alguns casos de difícil accés a la documentació o durant l’estiu el termini s’ampliaria a màxim de 30 dies.
 • A garantir la transparència administrativa.
 • A vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal contingudes a l’Arxiu Municipal.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de consultes (internes i externes).
 • Nombre d’activitats organitzades per donar a conèixer el servei.
 • Nombre de documents que ingressen a l’Arxiu.
 • Volum de documentació descrita.
 • Nombre d’incidències.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual)

   Indicadors Arxiu 2015

   Indicadors Arxiu 2016

   Indicadors Arxiu 2017

   Indicadors Arxiu 2018

          Indicadors Arxiu 2019

 

 

Informació complementaria

Drets generals de la ciutadania

 • L’accés és totalment lliure i gratuït a la ciutadania. Tan sols s’haurà d’abonar les fotocòpies, segons la taxa núm. 9 sobre reproducció de documents públics.
 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 5 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la  web:www.castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.