El banquer i polític Manuel Girona i Agrafel va comprar la baronia de l’Eramprunyà, que incloïa el Castell de Castelldefels i els seus terrenys, a l’any 1897. Va ser una figura molt important en la vida política i social d’aquella època, i es va convertir en un mecenes de les arts i dels grans esdeveniments, com va ser l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, que va modernitzar la ciutat comtal. A més va fer una important donació per a acabar la catedral de Barcelona amb una nova façana,...

  L’Arxiu Municipal conserva entre els seus fons, un document rebut per l’Ajuntament molt destacat, ja que fa referència a un fet històric de gran rellevància, que fou l’expulsió dels Jesuïtes de tots els territoris del regne d’Espanya, inclosa les Índies, amb la “Pragmática Sanción” de Carlos III, del dos d’abril de 1767. La pragmàtica sanció és una prerrogativa legislativa, sobre aspectes fonamentals de l’estat, que utilitzava la corona des de l’edat mitjana per a publicar lleis no sancionades per les corts. L’origen de l’expulsió ve donada per l’enfrontament que hi va haver...